Przyjęcia interesantów

Środy 9:00 – 13:00

Telefoniczna obsługa

w dni powszednie 10:00 – 12:00

Kasa czynna

w dni powszednie: 8:00 – 16:00

Rachunek bankowy:

PKO BP S.A.
39 1020 2629 0000 9102 0435 0047
Dokonując wpłat należy podać w tytule przelewu sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko. Wpłat można dokonać także codziennie w kasie kancelarii w godzinach urzędowania.

Maciej Matkiewicz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Aleja Niepodległości 25/1
05-600 Grójec

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, tj. na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Grójcu.
Ponadto wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, tj.
na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości,
  • o wydanie nieruchomości,
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
    w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość można sprawdzić tutaj wpisując miejsce zamieszkania dłużnika.

Korzystamy z systemów

Kancelaria obsługuje wnioski składane w systemie
Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).
ID kancelarii w systemie EPU: 3141

Kancelaria korzysta z dostępnych systemów teleinformatycznych, co ma znaczący wpływ na efektywność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Wzory wniosków

Formularz kontaktowy

Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Grójcu
Maciej Matkiewicz
Aleja Niepodległości 25/1
05-600 Grójec